Sitemap  |   Logga in
 
 
 
HEM / OM FÖRENINGEN 

Vision

Vi i Svenska Turnerföreningen vill verka för att:

  • Att föreningen skall ha en styrelse bestående av både kvinnor med Turners syndrom, föräldrar till flickor med Turners syndrom samt en Ungdomssektion TUSS.
  • Att föreningen skall vara ett forum flickor och kvinnor med Turners syndrom.
  • Att föreningen skall vara ett forum för föräldrar med flickor med Turners syndrom att träffa andra föräldrar.
  • Att förmedla kontakter mellan alla kategorier av medlemmar som finns representerade i föreningen.
  • Att kommunicera genom vår medlemstidning "Turnerdialogen".
  • Att samla och sprida information om behandling av Turners syndrom både nationellt och internationellt.
  • Att stödja forskning och vara med i projekt för utveckling av kunskapen om Turners syndrom.
  • Att alla skall få en för individen adekvat och vettig behandling.

 

 

»  Målsättning

»  Stadgar

Åsa Nilsson   Webbproduktion