Sitemap  |   Logga in
 
 
 
HEM / ARKIV / ÅGRENSKA V6 2012 

Ågrenska v6 2012

Ågrenska arrangerar varje år familje- och vuxenvistelse för familjer från hela Sverige, som har barn med sällsynta sjukdomar och syndrom. Vistelserna ger en unik möjlighet att möta andra i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter.

Till vistelsen kom i år familjer,  föräldrarpar, vuxna och  pedagoger från hemkommunerna, allt från Boden i norr ändå ner till Malmö i söder.
Föräldra- och vuxenprogrammet innehöll skräddarsydda föreläsningar och diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter, pedagogik, samverkan samt det stöd som samhället kan erbjuda.

Barn och ungdomarna hade under familjevistelsen ett skräddarsytt program som innefattade skola, förskola och fritidsaktiviteter. Programmet var anpassat utifrån varje barns förutsättningar, möjlighet och behov. Aktiviteter under veckan var pedagogiskt upplagda och skedde i små grupper.

En längre berättelse om veckan på Ågrenska finns i Dialogen Nr2 2012 som du hittar här på hemsidan under Turnerdialogen.

Vill du läsa mer om Ågrenska och deras verksamhet kan du gå in på länken nedan. Ett nytt nyhetsbrev om Turners Syndrom (nr 405) har nyligen publicerats och innehåller information om de föreläsningar som gavs under v6 samt personliga berättelser.

www.agrenska.se 

>> Dialogen 2012
Åsa Nilsson   Webbproduktion