Sitemap  |   Logga in
 
 
 
HEM / LÄNKAR / SäLLSYNTA DIAGNOSER 

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

I Sverige finns en rad organiserade patientgrupper som genom sin litenhet knappast syns. Sällsynta diagnoser är ett riksförbund för sällsynta diagnosgrupper och Turners Syndrom är en av dessa.       

Riksförbundet Sällsynta diagnoser arbetar för att:  

  • öka samhällets kännedom om sällsynta diagnoser, så att sällsynthetens särskilda problematik blir allmänt erkänd och beaktas vid samhällsbyggandet
  • nationella medicinska center inrättas för sällsynta diagnoser,
  • stärka diagnosbärarnas egenmakt

http://www.sallsyntadiagnoser.se/Om_oss/Vart_90-konto/    

Med kraft av medlemmar och givare får människor tillgång till vård och behandling och full delaktighet i samhället.

Stöd arbetet för en god vård för sällsynta diagnoser. Pg 90 01 56-1 

          

   
90konto

90kontoÅsa Nilsson   Webbproduktion