Sitemap  |   Logga in
 
 
 
HEM / ÅRSMÖTE / ÅRSMöTE 2012 

Årsmöte 2012

En kall men solig lördag i mars höll Svenska Turnerföreningen sitt årsmöte på Hotell Oden i Stockholm. Många av föreningens medlemmar hade slutit upp denna dag.

 

               

Samling

Innan årsmötesförhandlingarna startade bjöd föreningen på smörgås och kaffe samt lite mingel. Därefter höll bitr.överläkare Edit Nagy ett anförande och berättade om olika hjärtbesvär som är vanliga hos flickor/kvinnor med Turners syndrom, bland annat aortacoarctation. Senare hölla professor/överläkare Malou Hultcrantz ett anförande om öron- och hörselbesvär som är vanliga vid Turners.

Årsmötetsförhandlingar

Under själva årsmötesförhandlingarna presenterade styrelsen versamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2011. Det presenterades även en verksamhetsplan och budget för 2012.

Avslutning

Dagen avslutades med en trevlig middag på restaurang för dem som ville. Årsmötet blev trevligt och gav förhoppningsvis värdefull medicinsk information. På söndagen samlades den nyvalda styrelsen hemma hos Ulla Arvidsson för ett konstituerande möte och jobbade med planeringen för det kommande året.

                     
Inbjudan

Åsa Nilsson   Webbproduktion