Sitemap  |   Logga in
 
 
 
HEM / ÅRSMÖTE / ÅRSMöTE 2011 

Årsmöte 2011

Precis när vintern tog slut och våren ÄNTLIGEN vågade visa sitt bleka ansikte, höll Svenska Turnerföreningen, den 26 mars, sitt årsmöte på Karolinska sjukhuset i Solna utanför Stockholm. Styrelsen kunde stolt konstatera att cirka 45 av föreningens medlemmar hade slutit upp denna dag.

Innan årsmötesförhandlingarna startade bjöd föreningen på smörgåstårta och kaffe så att alla fick en chans att bekanta sig med varandra – eller återbekanta sig som i en del fall. Därefter höll docent och gynekolog Lisskulla Sylvén ett anförande och berättade om sina erfarenheter som samordnare och projektledare för Turnercentrum i Stockholm.  Lisskulla berättade både om östrogenbehandling, hörsel- och hjärtproblem samt gav oss några kloka ord på vägen gällande det man själv kan göra för sin hälsa.
Under själva årsmötesförhandlingarna presenterade styrelsen verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2010. Vi presenterade också  verksamhetsplan och budget för 2011. Årsmötet gav sittande ordförande Anna Eriksson förnyat mandat på två år och ledamoten Stina Westin omvaldes på två år. Styrelsen förblir alltså oförändrad under 2011 liksom valberedning med sammankallande Sari Hed, Jessica Jönsson och Sara Aronsson.
Vi presenterade även  statistik om föreningen som du hittar i detta nummer av Dialogen.
Även våra TUSS:are höll sitt årsmöte.  Styrelsen satt efter mötet ner tillsammans med TUSS för att diskutera hur vi kan stötta dem så att de kan vidareutveckla sitt arbete och få igång en dialog mellan ungdomarna i föreningen.
Vi kunde nöjda avsluta dagen. Årsmötet blev både välbesökt och förhoppningsvis informativt för medlemmarna. Vi kan bara hoppas att det blir samma fina uppslutning och samma goda humör nästa år!
    
Styrelsen för Svenska Turnerföreningen


  Verksamhetsplan 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Dagordning

Åsa Nilsson   Webbproduktion