Sitemap  |   Logga in
 
 
 
HEM / TURNERCENTRA 

Det finns 6st turnercentra i Sverige

Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå.

De 6 Turnercentrumen bildar naturliga geografiska områden för våra medlemmar men givetvis får man delta i alla aktiviteter oavsett var man bor.

Verksamheten har nu börjat ta fart och styrelsen har det övergripande ansvaret för varsitt Turnercentra.

Vår uppfattning är att det är medlemmarna som har det praktiska ansvaret för aktiviteterna. Vi hjälper självklart till med utskick och deltar i verksamheten, men vill gärna att några andra än vi är "spindlar i näten".

Hör av Er till de som står som kontaktpersoner om Ni vill vara med eller hjälpa till!

 

Om ni vill lägga ut information om aktiviteter som kommer att anordnas i de lokala grupperna kan ni skicka information till info@turnerforeningen.se så lägger vi ut det.

 

»  MALMÖ

»  GÖTEBORG

»  LINKÖPING

»  STOCKHOLM

»  UPPSALA

»  UMEÅ

Åsa Nilsson   Webbproduktion